Heading:
Inspired by you
Tangora CMS_
Heading:
Inspired by you
Tangora CMS_
Heading:
Inspired by you
Tangora CMS_


GDPR

Iflg. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal databeskyttelse tænkes ind fra starten i design og udvikling af en IT-løsning, og standardindstillinger skal sikre, at der kun behandles de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til formålet med behandlingen.


Tangora løsninger understøtter alle relevante lovkrav og har en lang række privatlivsfremmende teknologier (Privacy Enhancing Technologies) indbygget, herunder

 • Detaljeret styring af brugeres adgang til personoplysninger - dvs. adgangsrettigheder kan styres i forhold til fx jobfunktion, ansættelsesperiode, lokation eller andet

 • 2-faktor login backend

 • 2-faktor login frontend, evt. via integration til MitID

 • Konfigurerbar anonymisering eller sletning af personoplysninger

 • Konfigurerbar samtykke-funktion

 • Konfigurerbart cookie-banner

 • SSL-kryptering af sider

 • TLS-kryptering af e-mails, som sendes fra løsningen

 • Konfigurering af "auto-complete"-funktion på e-mail-felter

 • Mulighed for visuel forvrængning af udvalgt feltindhold

 • Mulighed for kryptering af indhold i felter med følsomme personoplysninger

 • Automatisk log

 • Høj datasikkerhed via løbende sikkerhedsopdateringer, 24/7 overvågning, daglig backup og etablerede procedurer


Der sker ingen overførsel til 3. lande fra Tangoras eller underdatabehandleres side. 

Se evt. oversigt over Tangoras underdatabehandlere.


Tangoras projektmodel sikrer via en professionel, struktureret og systematisk tilgang, at der tidligt i leveranceforløbet tages hensyn til afdækning af lovkrav, risikovurdering, evt. konsekvensanalyse og implementering af databeskyttelse gennem design og standardindstillinger samt, at der gennemføres passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mhp. overholdelse af GDPR og anden relevant lovgivning.


Har du spørgsmål om GDPR, hjælper Tangoras EXIN-certificerede GDPR-konsulent gerne med råd og vejledning.


Opdateret den 08-09-2023 15:01.


© 1999-2023 Tangora Software A/S   |   GDPR   |   Persondatapolitik   |   Cookie-politik   |   Klik her for at ændre samtykke